Prosím vložte vaše používateľské meno alebo emailovú adresu. Na emailovú adresu vám zašleme link pre vytvorenie nového hesla.

Keď sa katastru nechce alebo ako dostať peniaze späť

Predstav si situáciu, že chceš ísť do kina na dlho očakávaný film. Prídeš do kina, kúpiš si lístok, uvádzačka Ťa uvedie na miesto. Nedočkavo čakáš, kým sa v sále zhasne, prvýkrát sa načiahneš po pukance, druhý krát, tretí .. pukance sú už zjedené a film nikde. Po hodine čakania je zrejmé, že film sa premietať nebude. Čo urobíš? Predsa požiadaš o vrátenie sumy za vstupenku.

Tak ako v súkromnej, tak aj vo verejnej sfére očakávame za svoje peniaze adekvátny produkt / službu. Čo ale v tom prípade, pokiaľ nedostaneme to, za čo sme zaplatili?

Prejdime si druhý príklad:  Kúpil som si byt. Na to aby som sa stal vlastníkom, musím byť ako vlastník zapísaný v príslušnom registri, teda katastri nehnuteľností. Podal som návrh na vklad a zaplatil som štandardný správny poplatok 66,-€. Čo mám za to očakávať?

Z § 32 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností vyplýva, že okresný úrad o vklade rozhodne do 30 dní od doručenia návrhu na vklad. Čo ak kataster rozhodne na 40 deň?

Mnohí danú vec ani neriešia a berú meškanie okresného úradu ako samozrejmosť. Takže potichu počkajú, pokiaľ bude o vklade rozhodnuté. Či to bude 3, 10 či 20 dní po lehote.

Dá sa s tým niečo robiť? Môžem uvažovať o vrátení poplatku? Áno.

Pokračujem v druhom príklade. Príslušný katastrálny odbor povolí vklad 10 dní po lehote. Ako ďalej?

Zákon  č.  145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v § 10 hovorí o vrátení poplatku. “Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo na základe žiadosti poplatníka, ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak.”

Teda pokiaľ som včas nedostal službu, za ktorú som riadne zaplatil, mám nárok na vrátenie daného poplatku v plnej výške.  V tomto prípade okresný úrad musí o vklade rozhodnúť a navyše na moju žiadosť vrátiť to, čo som za daný úkon zaplatil. Prakticky mám vklad zadarmo.

Viem, že mnoho z nás naháňa čas a prieťahy vo vkladovom konaní nás nepotešia. Avšak je tu aspoň malá satisfakcia a to v možnosti vrátenia správneho poplatku.  Preto neboj sa a ak sa dostaneš do takejto situácie, žiadaj naspäť to, čo Ti patrí.

 

Vladimír Omasta

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bella. CEO a senior broker spoločnosti Auctions & Estates, s.r.o.

Kontakt: 00421 918 47 66 22