Prosím vložte vaše používateľské meno alebo emailovú adresu. Na emailovú adresu vám zašleme link pre vytvorenie nového hesla.

Prevádzkový objekt s administratívnou budovou a vlastným tenisovým kurtom, Trenčín

ID nehnuteľnosti : objekt_na_predaj_trenčín
3.000.000€
Výmera: 29081  PSČ: 911 05

Ponúkame na predaj prevádzkový objekt nachádzajúci sa na Zlatovskej ceste v Trenčíne. Objekt je veľmi dobre dostupný v rámci samotného mesta Trenčín, tak aj z hľadiska infraštruktúry na celoštátnej úrovni. Dostupnosť na diaľnicu D1 je do 5 minút od objektu.
Objekt tvorí adminitsratívna budova, výrobná hala,  dielne, sklady, oblúkové haly a spevnené plochy.

Administratívna budova

Administratívna budova prešla rekonštrukciou v roku 2004, kedy bola zmodernizovaná kotolňa, uskutočnená výmena plastových okien a vykonaná úprava fasády. Administratívna budova je štvorpodlažná, jedno podlažie je podzemné, v ktorom sú situované technické miestnosti a šatne pre pracovníkov areálu vrátane sociálneho zázemia, a tiež kotolňa. Ostatné podlažia majú charakter administratívy. Na I. – III. NP sú situované kancelárske priestory, toho času prenajímané externým firmám. Zastavaná plocha jednotlivých podlaží tvorí 432 m2, 1. NP 664 m2, 2. NP 592 m2, 3. NP 592 m2.

Výrobná hala a objekt dielní

Výrobná hala bola do užívania v roku 1988. Zastavaná plocha haly je 1997 m. Nosný systém je montovaný železobetónový skelet, tvorený železobetónovými stĺpmi rozmiestnenými v priečnom smere po 12,0 m a pozdĺžnom po 6,0 m. Obvodový plášť je z tvárnic.  Podlahy sú betónové. Strešná krytina z asfaltových pásov.

Objekt dielní je rozdelený na tri časti, v prvej sú sklady, v druhej je situovaná výroba a v tretej sú garáže. Zastavaná plocha je 508 m2.

Skladové priestory

Plechový sklad je postavený na obvodových pásoch, betónová podmurovka je vo výške 1,0 m. Nosný systém je ľahká oceľová konštrukcia, strešné priehradové väzníky oceľové, bez stropnej konštrukcie. Plášť aj strecha sú z VSŽ plechu. Podlaha je betónová, v objekte je elektroinštalácia, bez rozvodov vody, odpadu a plynu. Objekt nie je vykurovaný. Zastavaná plocha skaldu je 738 m2.

Oblúková hala slúži na skaldovanie. Je psotavená na základových pásoch. Nosný systém je oceľová ľahká konštrukcia, bez stropu. Opláštenie objektu sú laminátové tabule. Podlaha v objekte je betónová, v objekte je elektroinštalácia, bez rozvodov vody, odpadu a plynu. Vo vnútri objektu je vstavaný priestor pre administratívu. Zastavaná plocha oblúkovej haly je 286 m2.

Posledným objektom je sklad. Ide o prízemnú zateplenú halu. Nosný sytém tvoria oceľové stĺpy osadené v betónových pätkách.  Pod obvodovým plášťom je vymurovaná podmurovka vo výške 0,95 m. Strešná konštrukcia je zo strešných nosníkov a konzol. KOnštrukčná výška je 4,5m, modul po 4,5 m. Obvodový plášť je z vyplňovaných VSŽ dielcov zateplených. Podlaha v objekte je betónová mazanina. V objekte sú dva vstavky, jeden slúžiaci ako sociálne zázemie a kancelárske priestory a druhý slúžil ako výdajňa tovaru. V celom objekte je elektroinštalácia. Zastavaná plocha skladu je 945 m2.

Spevnené plochy, iné vybavenie

Spevnené plochy asfaltové tvoria 920 m2,  spevnené plochy panelové  tvoria 19.996 m2, spevnené plochy zámovou dlažbou tvoria 610 m2.

V objekte sa nachádza kopaná studňa o priemere 2 m a hĺbke 7 m.

Súčasťou objektu je aj vlastný tenisový kurt.

Doprava

Trasy diaľnice D1 a železnice Bratislava – Žilina prechdázajúce mestom sú súčasťou hlavnýcheurópskych ťahov. Výhodou je blízkosť hranice s Českou republikou. Vojenské letisko v Trenčíne je možné využívať aj na civilné účely. Medzinárodné letiská: Bratislava – 120 km, Viedeň -170 km.

Mapa nehnuteľnosti

Zlatovská Trenčín

Vladimír Omasta

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bella. CEO a senior broker spoločnosti Auctions & Estates, s.r.o. Kontakt: 00421 918 47 66 22

Zobraziť profil

Dotaz

Iné nehnuteľnosti